INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu jest Firma "POLBIRD Damian Sowa" z siedziba w Słupsku, przy ulicy Stefana Banacha 12A/62, NIP: 839-204-88-90, REGON: 220207825.

2. Produkty znajdujące się w ofercie są nowe.

3. Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

 

ZAMÓWIENIA

Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zakupy bez rejestracji

Dla wygody naszych klientów, umożliwiamy zakupy bez konieczności rejestracji i zakładania konta. Wystarczy podczas zamówienia podać tylko dane do wysyłki.

Zachęcamy jednak do rejestracji, co przy kolejnych zamówieniach skróci proces zamówienia i nie trzeba będzie po raz kolejny podawać danych adresowych i personalnych.

Rejestracja w sklepie

Po zapoznaniu się z oferta, jeśli zdecydują się Państwo na zakupienie konkretnego produktu, system umożliwi rejestrację - utworzenie konta. Jest to czynność jednorazowa. Podane dane można potem modyfikować. Rejestracji można też dokonać bez składania zamówienia, oraz w jego trakcie. Po złożeniu zamówienia jego szczegóły można sprawdzić logując się w naszym sklepie.

Czas realizacji zamówienia

- Maksymalny czas realizacji zamówienia - do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia (w przypadku zapłaty za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania przelewu/wpłaty za zamówienie na naszym koncie bankowym (w przypadku płatności z góry).

- Czas realizacji zamówienia odnosi się do dnia, w którym zostanie wysłana przesyłka.

- W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie czas realizacji zamówienia oraz cena towaru mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach czasu realizacji i ceny towaru będziemy niezwłocznie informować. W przypadku wzrostu ceny Klient ma prawo odstąpić od zamówienia.

- W przypadku zamówień składających się z kilku towarów dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

Składanie zamówień

a.) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zakupem zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

b.) W przypadku wybrania płatności z góry - Składając zamówienie, kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności za produkty i za przesyłkę przed wysłaniem zakupionych produktów, w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

c.) W przypadku wybrania płatności za pobraniem, przy odbiorze - Składając zamówienie, kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionych produktów i uregulowania należności za towary i za przesyłkę. Zapłatę należy dokonać przy odbiorze zamówienia, w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dostępności przesyłki w Urzędzie Pocztowym.

d.) Koszty pakowania, przesyłki, magazynowania związane z nieodebraniem zakupionych, zamówionych w sklepie produktów, pokrywa kupujący.

 

WYSYŁKA

Przesyłka i odbiór produktów

1. Zamówienie wysyłamy zawsze przesyłką rejestrowaną.

2. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej,  InPost i innych firm kurierskich.

Koszt przesyłki

Ceny przesyłek zostały opublikowane w odpowiednim dziale na stronie.

 

PŁATNOŚCI

1. Płatności przelewem bankowym

Płatności należy dokonywać przelewem na konto bankowe firmy.

1. Płatności przy odbiorze

Płatności należy dokonywać gotówką przy odbiorze paczki

 

POZOSTAŁE USTALENIA

Odstąpienie od umowy

I. Prawo do odstąpienia od umowy

• Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

• W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie 14 dni.

• Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument. (nie odbieramy przesyłek za pobraniem)

II. Przesyłka powinna zawierać

• przedmiot w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

• dołączone akcesoria, wszystkie otrzymane dokumenty itp.

• oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz numer konta bankowego, na które ma zostać przekazany zwrot należności.

• dowód zakupu.

III. Zwrot zapłaty za odesłane produkty

Zwrot płatności zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Konsumenta.

Dokonując zwrotu prosimy o wcześniejszy kontakt.

Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy kontaktować się listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.

Zdjęcia produktów

Zdjęcia produktów mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oferta. Właściwe - zakupione produkty mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciach. Odcienie kolorów produktów prezentowanych na zdjęciach również mogą być nieco inne. (zależy to głównie od ustawień i jakości monitora). W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.

Ochrona danych osobowych

1. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkownika w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) . a po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administrator wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Administrator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:

1) niezbędne do rozliczenia zamówienia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;

3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usługi, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas Rejestracji konta w systemie.

Zastrzeżenia

- Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. (O odmowie realizacji zamówienia informujemy pocztą elektroniczną lub telefoniczną.)

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sprzedaży. (Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.)

- Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Po otrzymaniu zakupionych produktów kupujący powinien sprawdzić stan przedmiotów, w szczególności, czy nie zostały uszkodzony podczas transportu. (W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, kupujący powinien poinformować sprzedającego o zaistniałym fakcie, w celu ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.